Goede medewerkers zijn misschien wel het belangrijkste voor het bereiken van succes. Zorg er daarom goed voor! Alleen gezonde medewerkers die goed in hun vel zitten, functioneren optimaal.
Ziekteverzuim is een ongewenste kostenpost bij veel bedrijven. Om u en je medewerkers hierin optimaal te ondersteunen, biedt Rivana vitaliteit en kracht vitaliteit en kracht een op maat gezondheidsprogramma.
Uit eigen ervaring (zowel vanuit mijn leidinggevende ervaring maar ook vanuit een ziekte-situatie) hebben we beleefd hoe werkgever en werknemer vaak tevergeefs pogingen doen om tot elkaar te komen. Vaak leidt dit tot langdurige reïntegratietrajecten, overleg met JEV, frustraties, stress, onbegrip, angst, extra administratie en ongewenste kosten. Indien je medewerker écht graag wil werken aan een gezondere toekomst binnen je bedrijf, kan Rivana vitaliteit en kracht daarin een goede ondersteuning bieden.

Onze oplossing: Je medewerker wordt door een ervaren Welzijnscoach gecoacht op het gebied van:

  • Voeding
  • Beweging
  • Gezonde leefstijl

Tijdens de wekelijkse coaching wordt ingezoomd op de eet- en leefgewoontes van de medewerker en gekeken waar ruimte is voor verbetering. De werknemer staat hierin als mens centraal.

Door enerzijds te focussen op meer draagkracht van het lichaam (uitgebalanceerde voeding, rust, beweging) en anderzijds minder draaglast (gezond gedrag), krijgt het lichaam de ruimte om in balans te komen. Pas als het lichaam in balans is, kan het werken aan een goede gezondheid. Dit is het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Ook is het mogelijk om workshop fit en gezond leven aan te bieden aan de medewerkers.
Een medewerker kan ook door andere redenen niet optimaal presteren. Hij/ zij blijft steken op zijn niveau, speelt onvoldoende rol van betekenis binnen het team, komt zijn afspraken niet na of is onzichtbaar. Een aantal coachingsgesprekken kunnen helpen om de medewerker weer goed in zijn vel te laten komen. Dit komt zijn of haar prestaties ten goede. Ook hierbij kan Rivana vitaliteit en kracht vitaliteit en kracht je helpen.
‘Gezonde’ werknemers bevorderen de werksfeer en een goede werksfeer is een belangrijke basis voor betere prestaties. We kijken er naar uit jou en je mensen hierin te mogen ondersteunen.

Wil je meer weten? Vul dan het contactformulier in, of neem direct contact met me op